فروشگاه بازار میوه

021-55029718

تلگرام و واتس آپ

09012014545

قیمت میوه و سبزی

1. عمر و دوام کم درمیوه و سبزی

با توجه به میزان پایداری کمی که میوه وسبزی دارد شرایط نگهداری به مراتب سخت تر و لزوما هزینه بر نسبت به سایر محصولات است؛ نگهداری بایستی در دمای خاصی( با توجه به نوع میوه ) و یا در بسته بندی خاصی(با توجه به حساس بودن در مقابل هر گونه واکنش) و یا  در محل خاصی(عاری از هرگونه آلودگی، رطوبت، نور، گرما) انجام شود. سردخانه های نگهداری میوه و سبزی شرایط خاص دارند که نمی توان این شرایط را با خشکبار مقایسه کرد.

2.کرایه حمل بیشتر

برای مثال در زمینه ی حمل و نقل کرایه ای که برای میوه و تره بار در نظر گرفته می شود به مراتب از سایر محصولات بیش تر است؛ زیرا محموله ی بارگیری شده بایستی در ساعت خاصی به مکان مورد نظر برسد و اگر دیر تر برسد از چرخه ی روزانه ی توزیع خارج می شود . عامل دیگری که منجر به کرایه متفاوت می شود نوع ماشین حمل و نقل است که هر ماشین مشخصه های لازم برای تره بار را دارا نیست؛ برای مثال وقتی کفی ماشین حمل از جنس آهن باشد منجر به تلفات بیش ترمحصولات خصوصا در فصل گرما خواهد شد و یا به عنوان نمونه ی دیگر بسیاری از میوه ها(نظیر انگور) نیاز به ماشین های یخچال دار است که خود عاملی برای افزایش هزینه ی حمل است.

3.عوامل طبیعی

تغییرات ناگهانی دمایی عاملی برای شوکه شدن محصولات ( مثلا هندوانه و ایجاد آفتی با نام شته) است و یا بارشهای غیرطبیعی(تگرگ و یا روانه شدن سیلاب) عاملی برای افزایش آفات و به طبع آن افزایش در نرخ ها می باشد. این دسته از عوامل تحت عنوان عوامل طبیعی و محیطی نام برده می شوند.

4.افزایش نرخ بذر

عامل دیگری که درچند سال اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز بروز کرده قیمت بذر( به عنوان مثال می توان پیاز در 2 سال اخیر  را نام برد) و به طبع آن کاهش سطح زیر کشت بعضی محصولات کشاورزی است.

5.صادرات محصولات

 افزایش نرخ ارز مخصوصا از سال 97 به بعد عاملی مستقیم و موثر برای هر چه بیشتر شدن صادرات در صنعت میوه و سبزی شده است. این مقدار می تواند تا متعادل شدن قیمت ها با کشورهای همسایه بالارود.